Smolec, Hage med privat strand

Sted: SMOLEC (PL)
Areal: 150 m2
År: 2009
Landskapsarkitekt: Tomasz Bochynski, Aleksandra Krupa, Marta Rurarz

Hagen ligger ved et rekkehus og er ganske liten. Inspirasjon til dette prosjektet var sand og derfor ble det foreslått strand i hagen med dekorative planter som naturlig finnes på strender
i Polen. I tillegg ble det foreslått sti med pergola, skyggeplass med seil over og terrasse.

Prosjekter